Fundex Equipment

Dit is een tijdelijke website. Onze nieuwe website wordt binnenkort gelanceerd.
This is a temporary website. Our new website is currently under construction..

Hydrauvision neemt IHC Fundex Equipment over

Per 30 oktober 2020 heeft Hydrauvision bedrijfsonderdeel IHC Fundex Equipment BV overgenomen van IHC IQIP. Vanaf deze datum gaat IHC Fundex Equipment verder onder de naam Fundex Equipment BV.

Hydrauvision ziet de overname van Fundex Equipment als een waardevolle aanvulling op de huidige diensten. Deze aandrijftechniek specialist staat nu wereldwijd bekend als veelzijdige totaalaanbieder van hydraulische en elektrische aandrijvingen. Nu komt daar, met de overname van Fundex Equipment, een belangrijke uitbreiding in de civiele markt bij.

Fundex Equipment wordt een zelfstandig opererend bedrijf en daarmee de zesde divisie van Hydrauvision. De dienstverlening blijft onveranderd. De ruim 60 jaar ervaring blijft behouden en wordt voortgezet door de bestaande engineers en technici van het bedrijf.

Klik hier voor meer informatie over de producten van Fundex Equipment.

Hydrauvision takeover of IHC Fundex Equipment

On October 30th 2020, Hydrauvision took over the IHC Fundex Equipment BV business unit from IHC IQIP. From this date, IHC Fundex Equipment will continue under the name Fundex Equipment BV.

Hydrauvision regards Fundex Equipment as a valuable addition to its current services. This drive technology specialist has become globally known as a versatile supplier of hydraulic and electric drives. With the take-over of Fundex Equipment, there will be an important expansion in the civil market.

Fundex Equipment will become an independent company and thus the sixth division of Hydrauvision. The service itself will continue unchanged. Its expertise, built up over 60 years, is retained and continued by the current engineers and technicians working at the company.

Click here for more information about the products of Fundex Equipment.

Contactgegevens:

Fundex Equipment B.V.
Courtinestraat 9
4463 AN Goes
P.O. Box 83
4460 AB Goes
The Netherlands

T +31 88 015 5101

15 + 14 =