Voordelen

 • Een palenplan met GPS-coördinaten wordt rechtstreeks van het kantoor naar de installatie gestuurd.
 • De diepte en paaldiameter kunnen aan de coördinaten worden toegevoegd.
 • Zeer nuttig bij het installeren van aangeharkte palen
 • Legt de paalvolgorde vast voor de meest efficiënte route
 • No-go zones kunnen worden gemarkeerd in het palenplan
 • Pile-ID automatisch gekoppeld aan het verzamelen van paalgegevens
 • Kwaliteitsrapporten kunnen worden gemaakt als bouwresultaten
 • Semi-automatische paalpositionering met een nauwkeurigheid van 0-5 cm
 • 3D paalsimulatie na installatie met de gemeten coördinaten met de hellingshoek
 • Paalpositionering kan worden getoond op Google Maps

Volledig kleurenscherm

 • Overzicht palenplan
 • Overzicht van de te maken palen en de reeds gemaakte palen
 • Controle op de correcte paalpositie na plaatsing
 • Eenvoudige instructie om naar de juiste paal te manoeuvreren