Via onze website www.fundexequipment.com verzamelen wij persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit is in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.fundexequipment.com;
 • het gebruiken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u daarom verzoekt het beheren van klantrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • om marketingactiviteiten te doen ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

  Wij verwerken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden, tenzij u vooraf toestemming hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht of toegestaan zijn.
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws met betrekking tot onze vakgebieden, . Als u al bepaalde producten of diensten bij ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van aanverwante producten of diensten, tenzij u aangeeft dat u daar geen prijs op stelt. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

COOKIES
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op of gelezen van het apparaat van de bezoeker (zoals pc, tablet of smartphone) wanneer deze een website bezoekt. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.
Op onze websites worden cookies of soortgelijke technologieën die de informatie op het apparaat opslaan en/of lezen (voor het leesgemak worden al deze technologieën hier “cookies” genoemd) gebruikt om:

 • websitefunctionaliteiten mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • de bezoeker in staat te stellen tot directe interactie met bepaalde sociale media (social media cookies);
 • en de bezoeker voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies).

  De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming nodig. Deze geeft u door de website te blijven gebruiken na een bezoek aan de homepage.

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om lettertypen goed weer te geven, om uw gebruikerssessie op de webserver te onthouden zodat u de website kunt bekijken, of om een binnen de website gezochte zoekterm of een gekozen filter te onthouden.

ANALYTISCHE COOKIES
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, rapporten over de website kan verstrekken en ons informatie kan geven over de effectiviteit van onze campagnes. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Wij hebben Google daarbij niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter wel informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

VOOR WELKE COOKIES VRAGEN WIJ UW TOESTEMMING?
Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken we zelf, maar voor andere cookies maken we gebruik van derden. Deze partijen handelen namens ons en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derden worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derden en hoe zij met uw gegevens omgaan.
Hieronder hebben wij de gebruikte cookies en de bijbehorende partijen opgesomd. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met cookies verwijzen wij u naar de betreffende privacyverklaring.
Let op: De privacyverklaringen van derden kunnen regelmatig wijzigen.

 • Privacyverklaring Google Tag Manager
 • Double Click (onderdeel van Google) privacyverklaring Google
 • Facebook privacyverklaring Facebook
 • LinkedIn privacy verklaring LinkedIn
 • Twitter privacyverklaring Twitter

COOKIES IN- EN UITSCHAKELEN
U kunt uw browser zo instellen dat cookies alleen worden opgeslagen als u daarmee instemt. Houd er rekening mee dat veel websites niet optimaal werken als cookies zijn uitgeschakeld.

COOKIES VERWIJDEREN
Veel cookies hebben een vervaldatum. Als er een vervaldatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de vervaldatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen vóór de vervaldatum. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden betrouwbaar of veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit verzoek doen door een e-mail te sturen naar info@nedbase.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0118-617873.

WIJZIGING VAN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Uiteraard helpen wij u ook graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.