Het ontstaan

“Tien jaar geleden zijn we begonnen met het loggen van data uit onze funderingsmachines, zodat wij als fabrikant bij mogelijke problemen heel snel diagnose kunnen stellen”, begint Anton Hectors van Fundex. “We merkten dat er bij onze klanten ook steeds meer vraag kwam naar inzichtelijke data, onder andere voor kwaliteitscontrole, onderhoudsintervallen, paaldata, documentatie, noem maar op. Sinds medio 2020 rusten we alle nieuwe funderingsmachines uit met een MYRIX-modem, zodat de data automatisch wordt verstuurd. Wanneer de machine tevens is uitgerust met het Fundex Data Acquisitie (FDA) systeem, is naast alle machine-data ook alle paaldata automatisch in MYRIX inzichtelijk. Dan bestaat bovendien de mogelijkheid om heel snel de eigenschappen van een nieuwgevormde paal te bekijken en te beoordelen of deze goed is aangebracht. De data kan worden gebruikt om paalrapporten op te stellen die uiteindelijk aan de opdrachtgever aangeleverd worden of voor intern gebruik.”

MYRIX

John Brakman van Fundex legt uit. “In het dashboard krijgt de klant een overzicht van alle Fundex-machines, wat de status is en waar ze zich bevinden. Per machine kan vervolgens verder in detail worden ingezoomd op de verschillende variabelen, zoals de status van de motor, de hydrauliek of de machine toe is aan een onderhoudsbeurt, enzovoort. In de toekomst zal MYRIX steeds verder worden uitgebreid en zullen er ook meldingen worden uitgestuurd op moment er bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt gepland moet worden, enzovoort. Gebruikers kunnen tot in detail de historische data bekijken. Daarnaast kunnen presets worden aangemaakt, voor het geval men vaker dezelfde variabelen wil inzien. Wij als fabrikant gebruiken deze data voor diagnose, onze klanten met name voor de productievoortgang.” Hectors vult aan: “Zo kunnen ze de output van machines vergelijken die op dezelfde bouwput zijn opgesteld en het verschil in wachttijden, inboren, et cetera beoordelen. Alles met als doel de efficiëntie van de machines te verbeteren.”

Wanneer de machine is uitgerust met PPS (pile positioning system) kan tevens het actuele palenplan worden getoond. Brakman: “Het palenplan kan digitaal worden ingeladen en wordt real-time geactualiseerd, zodat ook op kantoor de voortgang van een project kan worden gevolgd. Kortom, MYRIX combineert alle data in één overzichtelijk portaal. MYRIX is ook beschikbaar als retro-fit op bestaande machines.”

more info